Rólunk
Kiropraktika Központ
1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19. Telefon: 06 1 336 07 20
© Kiropraktika - Minden jog fenntartva!
Szabó Ágnes - Vezető asszisztens Szabó   Ágnes   vagyok.   Tanulmányaimat   elsősorban   marketing   szakon   végeztem,   később pedig   a   könnyebb   elhelyezkedés   érdekében   tovább   képeztem   magam   a   logisztika   és szállítmányozás    területén.    Évekig    ezen    a    területen    dolgoztam    nemzetközi    és    hazai cégeknél   egyaránt.   A   legnagyobb   problémát   az   jelentette,   hogy   nem   igazán   éreztem   jól magam   ebben   a   munkakörben,   viszont   azt   sem   tudtam,   hogy   mit   szeretnék   csinálni, milyen   irányba   induljak   el.   Ekkor   ismerkedtem   meg   Anitával,   aki   felajánlotta,   hogy küldjem   el   az   önéletrajzomat   a   Kiropraktika   Központba.   Az   első   interjú   alkalmával nagyon   megtetszett   a   közeg   és   a   hely   filozófiája.   Miután   lehetőség   adódott,   hogy   én   is a   csapathoz   tartozhassak,   örömmel   vállaltam   a   feladatot.   Nem   bántam   meg   az   éles váltást,    és    ami    a    legjobban    meglepett,    hogy    a    kezelések    hatására    sok    éve    tartó kellemetlen   fejfájásom   megszűnt,   így   lemondhattam   a   rengeteg   fájdalomcsillapítóról. Ezek   után   természetes,   hogy   nagyon   szívesen   látom   el   napi   feladataimat,   amivel   sok páciensnek könnyítjük meg a mindennapjait. Kőszegi Zsófia - Asszisztens Kőszegi   Zsófia   vagyok.   A   gimnázium   elvégzése   után   a   Budapesti   Gazdasági   Főiskolán idegenforgalmi     szakmenedzserként     az     egészségturizmusról     tanultam,     majd     a diplomámat   is   ezen   a   szakon   szereztem,   mivel   mindig   is   fontosnak   tartottam   a   testi-     lelki   egészség   megőrzését.   Több   évig   irodavezetői   és   asszisztensi   feladatokat   láttam   el de   egyre   nehezebben   toleráltam,   hogy      a   munkámban   túlsúlyba   kerültek   a      papírok   és a   táblázatok.   Úgy   döntöttem   szeretnék   találni   egy   olyan   helyet,   ahol   emberekkel   tudok foglalkozni    és    részese    lehetek    egy    jótékony    és    életminőséget    javító    folyamatnak. Amikor   rátaláltam   a   Kiropraktika   Központra,   azonnal   magával   ragadott   a   hely   oldott hangulata   és   befogadó   atmoszférája.   Jó   látni,   hogy   milyen   hatékony   ez   a   kezelés   sokak számára és örülök, hogy a csapat tagja lehetek. Holenka Rita – Gyógymasszőr, talpreflexológus Holenka Rita vagyok, 2000 óta foglakozom a masszírozással. Gyakorlataim során nagyfokú egészségügyi ismeretekre tettem szert. Több gyógyítással foglalkozó intézetben szereztem tapasztalatot. Gyakorlatom   nagy   részét   Harkányban   a   Gyógyfürdő-   Kórházban   szereztem,   több   évet töltöttem a Biovital Melissa Egészség Központban. Úgy   gondolom,   hogy   az   embernek   folyamatosan   képeznie   kell   magát,   mert   ebben   a rohanó világban folyamatosan igazodni kell a páciensek, a világ elvárásaihoz. Távlati    terveim    között    szerepel,    hogy    létre    hozzak    egy    olyan    intézményt,    ahol    a páciensek    elsajátíthatnak    olyan    fogásokat,    elemeket    amivel    otthon    is    kezelhetik magukat.
Oktatás, iskolai végzettség: 2011- jelenleg NYME- Benedek Elek Pedagógiai Kar- gyakorlati oktató 2009- nyirokmasszázs  – Euromedica – Budapest 2009- ayurvedikus masszázs- Atma Center 2000- gyógymasszőr  - ETI-Budapest 2002- reflexológus -  ETI-Budapest 1998- szakközépiskolai érettségi- Zrínyi Miklós Gimnázium és Egészségügyi Szakközép Iskola- Szigetvár
Kiropraktika Központ 1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19. Telefon: 06 1 336 07 20 Facebook Kapcsolat Hírlevél
Szabó      Ágnes      -      Vezető asszisztens Szabó             Ágnes             vagyok. Tanulmányaimat              elsősorban marketing        szakon        végeztem, később        pedig        a        könnyebb elhelyezkedés     érdekében     tovább képeztem    magam    a    logisztika    és szállítmányozás   területén.   Évekig   ezen   a   területen dolgoztam   nemzetközi   és   hazai   cégeknél   egyaránt.   A legnagyobb    problémát    az    jelentette,    hogy    nem igazán   éreztem   jól   magam   ebben   a   munkakörben, viszont   azt   sem   tudtam,   hogy   mit   szeretnék   csinálni, milyen   irányba   induljak   el.   Ekkor   ismerkedtem   meg Anitával,     aki     felajánlotta,     hogy     küldjem     el     az önéletrajzomat    a    Kiropraktika    Központba.    Az    első interjú   alkalmával   nagyon   megtetszett   a   közeg   és   a hely   filozófiája.   Miután   lehetőség   adódott,   hogy   én   is a    csapathoz    tartozhassak,    örömmel    vállaltam    a feladatot.   Nem   bántam   meg   az   éles   váltást,   és   ami   a legjobban   meglepett,   hogy   a   kezelések   hatására   sok éve    tartó    kellemetlen    fejfájásom    megszűnt,    így lemondhattam   a   rengeteg   fájdalomcsillapítóról.   Ezek után   természetes,   hogy   nagyon   szívesen   látom   el napi   feladataimat,   amivel   sok   páciensnek   könnyítjük meg a mindennapjait. Kőszegi            Zsófia            - Asszisztens Kőszegi        Zsófia        vagyok.        A gimnázium      elvégzése      után      a Budapesti      Gazdasági      Főiskolán idegenforgalmi   szakmenedzserként az    egészségturizmusról    tanultam, majd    a    diplomámat    is    ezen    a szakon     szereztem,     mivel     mindig     is     fontosnak tartottam   a   testi-      lelki   egészség   megőrzését.   Több évig   irodavezetői   és   asszisztensi   feladatokat   láttam el     de     egyre     nehezebben     toleráltam,     hogy          a munkámban    túlsúlyba    kerültek    a        papírok    és    a táblázatok.    Úgy    döntöttem    szeretnék    találni    egy olyan   helyet,   ahol   emberekkel   tudok   foglalkozni   és részese   lehetek   egy   jótékony   és   életminőséget   javító folyamatnak.     Amikor     rátaláltam     a     Kiropraktika Központra,   azonnal   magával   ragadott   a   hely   oldott hangulata   és   befogadó   atmoszférája.   Jó   látni,   hogy milyen    hatékony    ez    a    kezelés    sokak    számára    és örülök, hogy a csapat tagja lehetek. Holenka            Rita            G   y   ó   g   y   m   a   s   s   z   ő   r   ,     talpreflexológus Holenka   Rita   vagyok,   2000   óta foglakozom a masszírozással. Gyakorlataim     során     nagyfokú egészségügyi   ismeretekre   tettem szert. Több      gyógyítással      foglalkozó intézetben szereztem tapasztalatot. Gyakorlatom   nagy   részét   Harkányban   a   Gyógyfürdő- Kórházban   szereztem,   több   évet   töltöttem   a   Biovital Melissa Egészség Központban. Úgy    gondolom,    hogy    az    embernek    folyamatosan képeznie   kell   magát,   mert   ebben   a   rohanó   világban folyamatosan    igazodni    kell    a    páciensek,    a    világ elvárásaihoz. Távlati   terveim   között   szerepel,   hogy   létre   hozzak egy       olyan       intézményt,       ahol       a       páciensek elsajátíthatnak    olyan    fogásokat,    elemeket    amivel otthon is kezelhetik magukat.
Oktatás, iskolai végzettség: 2011-   jelenleg   NYME-   Benedek   Elek   Pedagógiai   Kar- gyakorlati oktató 2009- nyirokmasszázs  – Euromedica – Budapest 2009- ayurvedikus masszázs- Atma Center 2000- gyógymasszőr  - ETI-Budapest 2002- reflexológus -  ETI-Budapest 1998-     szakközépiskolai     érettségi-     Zrínyi     Miklós Gimnázium     és     Egészségügyi     Szakközép     Iskola- Szigetvár
Kiropraktika Központ 1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19. Telefon: 06 1 336 07 20 Facebook Kapcsolat Hírlevél
Szabó     Ágnes     -     Vezető asszisztens Szabó        Ágnes v    a    g    y    o    k    .    T á  y   ő    m   a   r   k   e   t   i   n   g     s    z    a    k    o    n    v   é   g   e   z   t   e   m   ,     később    pedig    a k   ö   n   n   y   e   b   b     é    érdekében       tovább       képeztem magam        a        logisztika        és szállítmányozás   területén.   Évekig ezen      a      területen      dolgoztam nemzetközi     és     hazai     cégeknél egyaránt.          A          legnagyobb problémát     az     jelentette,     hogy nem   igazán   éreztem   jól   magam ebben    a    munkakörben,    viszont azt      sem      tudtam,      hogy      mit szeretnék   csinálni,   milyen   irányba induljak    el.    Ekkor    ismerkedtem meg     Anitával,     aki     felajánlotta, hogy          küldjem          el          az önéletrajzomat      a      Kiropraktika Központba.      Az      első      interjú alkalmával   nagyon   megtetszett   a közeg   és   a   hely   filozófiája.   Miután lehetőség   adódott,   hogy   én   is   a csapathoz   tartozhassak,   örömmel vállaltam      a      feladatot.      Nem bántam   meg   az   éles   váltást,   és ami   a   legjobban   meglepett,   hogy a    kezelések    hatására    sok    éve tartó       kellemetlen       fejfájásom megszűnt,    így    lemondhattam    a rengeteg        fájdalomcsillapítóról. Ezek     után     természetes,     hogy nagyon    szívesen    látom    el    napi feladataimat,          amivel          sok páciensnek     könnyítjük     meg     a mindennapjait. Kőszegi           Zsófia           - Asszisztens Kőszegi     Zsófia vagyok.            A á    elvégzése    után a         Budapesti G   a   z   d   a   s   á   g   i     F   ő   i   s   k   o   l   á   n       szakmenedzserként                    az egészségturizmusról        tanultam, majd    a    diplomámat    is    ezen    a szakon    szereztem,    mivel    mindig is    fontosnak    tartottam    a    testi-    lelki   egészség   megőrzését.   Több évig   irodavezetői   és   asszisztensi feladatokat    láttam    el    de    egyre nehezebben   toleráltam,   hogy      a munkámban   túlsúlyba   kerültek   a     papírok     és     a     táblázatok.     Úgy döntöttem    szeretnék    találni    egy olyan     helyet,     ahol     emberekkel tudok      foglalkozni      és      részese lehetek        egy        jótékony        és életminőséget   javító   folyamatnak. Amikor   rátaláltam   a   Kiropraktika Központra,       azonnal       magával ragadott   a   hely   oldott   hangulata és     befogadó     atmoszférája.     látni,   hogy   milyen   hatékony   ez   a kezelés   sokak   számára   és   örülök, hogy a csapat tagja lehetek. Holenka            Rita            G   y   ó   g   y   m   a   s   s   z   ő   r   ,   talpreflexológus Holenka    Rita    vagyok,    2000    óta foglakozom a masszírozással.   s     o     r     á     n     n   a   g   y   f   o   k   ú     é  é  ü      tettem szert. T      ö      b      b      ó  í  á    ó    é      tapasztalatot. Gyakorlatom         nagy         részét Harkányban        a        Gyógyfürdő- Kórházban   szereztem,   több   évet töltöttem      a      Biovital      Melissa Egészség Központban. Úgy   gondolom,   hogy   az   embernek folyamatosan        képeznie        kell magát,     mert     ebben     a     rohanó világban     folyamatosan     igazodni kell      a      páciensek,      a      világ elvárásaihoz. Távlati    terveim    között    szerepel, hogy     létre     hozzak     egy     olyan intézményt,     ahol     a     páciensek elsajátíthatnak    olyan    fogásokat, elemeket       amivel       otthon       is kezelhetik magukat.
Oktatás, iskolai végzettség: 2011-   jelenleg   NYME-   Benedek   Elek Pedagógiai Kar- gyakorlati oktató 2009-   nyirokmasszázs      –   Euromedica – Budapest 2009-    ayurvedikus    masszázs-    Atma Center 2000- gyógymasszőr  - ETI-Budapest 2002- reflexológus -  ETI-Budapest 1998-      szakközépiskolai      érettségi- Zrínyi       Miklós       Gimnázium       és Egészségügyi      Szakközép      Iskola- Szigetvár